Hindsight Kolkman

 

 

Photocollage laminated on dibond

130cm x 80cm

 

 

HINDSIGHT (2016)

Presented at Leonhards Galleryduring ToBe 2016

ENGLISH:

It is common to speak of images when we describe situations. But the image that we have of a situation is rather a collection of fragments.

We move through situations, impressions succeed each other not unlike the frames in a film strip. In our memory, the impressions have fused together. time, structure, and perspective have been distorted, elements have multiplied or evaporated.

 

DUTCH:

Het is gebruikelijk te spreken over beelden wanneer we situaties beschrijven. Maar het beeld dat we van een situatie hebben is eerder een verzameling fragmenten. We bewegen ons door situaties heen, impressies volgen elkaar op als frames in een filmstrook. In onze herinnering zijn de impressies samengesmolten. Tijd, structuur, en perspectief raakten verwrongen, elementen verdubbelden of verdwenen.

 

Kolkman Hindsight

 

 

 

Kolkman Hindsight

 

 

 

Kolkman Hindsight

 

Photocollages laminated on dibond

120cm x 80cm - 22cm x 15cm

 

 

Kolkman Hindsight

 

 

 

Kolkman

 

 

 

caroline_kolkman_constructionem

 

Photocollage laminated on dibond

150cm x 190cm